มีรายการที่ WashDrop ไม่สามารถทำความสะอาดได้หรือไม่?

เพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน และลูกค้าท่านอื่น ๆ ทางเราไม่สามารถยอมรับรายการดังต่อไปนี้ สำหรับการทำความสะอาด โปรดทราบว่ารายการใด ๆ ที่ส่งถึงเราที่อยู่ในรายการเหล่านี้จะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อครอบคลุมในการรับ - ส่ง และการจัดการทุกอย่างเพื่อส่งกลับคืนไปยังลูกค้าโดยยังไม่ได้ทำการซักล้าง

รายการที่มีการปนเปื้อน

เราไม่สามารถดูแลเสื้อผ้าให้ลูกค้าในกรณีที่เสื้อผ้ามีส่ิงปนเปื้อนด้วยสิ่งเหล่านี้

 • ขนของสัตว์เลี้ยงในปริมาณที่มากเกินไป
 • ของเหลวในร่างกายที่เป็นอันตรายจากมนุษย์หรือสัตว์
 • เชื้อราดำหรือเชื้อราที่เกิดจากความชื้น (ราน้ำค้าง)
 • ตัวเรือด และ ตัวไร
 • สารเคมีอันตรายทุกชนิด ที่สามารถก่อเป็นสารตกค้าง

เราไม่สามารถยอมรับรายการเหล่านี้ได้ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของพนักงานของเรา หรือ สิ่งเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อรายการซักผ้าของลูกค้าท่านอื่น ๆ ที่ทำความสะอาดในสถานที่เดียวกัน

รายการที่ไม่ใช่เสื้อผ้าบางชนิด

 • ผ้าม่าน
 • ผ้าปูที่นอนขนาดใหญ่ จากธุรกิจเชิงพาณิชย์ในปริมาณจำนวนมาก
 • ถุงนอน
 • พรมและพรมปูพื้น
 • ผ้าหุ้มโซฟา
 • หมอน

รายการเฉพาะที่ไม่ใช่เสื้อผ้าเหล่านี้มักต้องใช้กระบวนการทำความสะอาดเฉพาะที่เราไม่พร้อมให้บริการในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำแนะนำสำหรับบริการที่เชี่ยวชาญในรายการเหล่านี้และตอบคำถามเฉพาะกรณีหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้

การดูแลเสื้อผ้าหรือสินค้าพิเศษ

 • ชุดแต่งงาน
 • เสื้อผ้าที่ต้องซักแห้งเท่านั้น
 • ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ และหนังสัตว์ (เสื้อคลุมขนสัตว์ เสื้อหนัง ฯลฯ)

รายการเสื้อผ้าเหล่านี้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษที่อยู่นอกเหนือความเชี่ยวชาญของเรา เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำแนะนำสำหรับบริการที่เชี่ยวชาญในรายการเหล่านี้และตอบคำถามเฉพาะในกรณีที่คุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้